Aan deze website is zorg en aandacht besteed. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat er onjuistheden in voor komen. Oudenrijn Meubel aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade ten gevolge hiervan, dan wel ten gevolge van welke content* op deze website ook.

Het copyright van alle in deze website opgenomen content behoort toe aan Oudenrijn Meubel (handelsnaam van Meubelcentrum Oudenrijn BV), statutair gevestigd te De Meern (Utrecht), tenzij uit een expliciete bronvermelding anders blijkt. Beeldmerken en merknamen zijn de juridische eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Het is niet toegestaan content van deze website in enigerlei vorm te gebruiken voor zowel commerciƫle als niet-commerciƫle doeleinden of anderszins, zonder schriftelijke toestemming vooraf van het management van Oudenrijn Meubel.

Mocht u van mening zijn dat deze website onjuistheden bevat, dan wel informatie die ten onrechte is gepubliceerd, wordt u beleefd verzocht contact op te nemen.


*) Onder 'content' wordt verstaan:

tekst, afbeeldingen, beeldmerken, downloads etc.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.